”Sommarlov”

By Henrik Bergman|23 juni, 2019|

Våren har bjudit på omväxlande vin och vatten. Provturen gick bra, transportstyrelsens inspektion utan problem, förutom en avsläckning på generatorerna. Med en kunnig och van maskinbesättning, så klarades det snabbt ut. Så var det dags för första kundkörningen i rote med Ystad. Efter losskastning i strålande väder och intaget utgångsläge, gavs order om utlöpande Järnholmssund för insättande av torpedanfall mot fingerad fi. Framåt högsta på alla tre, neddragning till skjutfart efter intagen stridslinje höger, fingerat skott och samtidig gir babord och högsta fart igen. Då stannar generatorn varför vi sakta mak drar oss nordvart mot Tröjaleden, medan maskin försöker återstarta. Så småningom startar generatorn och med framåt högsta på samtliga går vi in Tröjaleden och så mot Långbälingsund. Efter passage så händer det igen varför Ystad detacheras och efter att ånyo fått ström i fartyget, förtöjer vi Gålö. Trots dessa ovälkomna haverier, fick jag uppfattningen att gästerna var mycket nöjda och samtidigt imponerade att vi (maskinpersonalen) lyckades åtgärda felet så snabbt, samt att säkerheten för gäster, besättning och fartyg aldrig äventyrades.

Under efterföljande möte beslöts att ställa in kommande körningar för att stillaliggande fram till augusti utnyttja sommarmånaderna till grundlig genomgång av generatorer och uppfräschning av fartyget i sin helhet, så att höstens kundkörningar kan genomföras enligt plan.

Därför är rubriken sommarlov inom citationstecken, för nu arbetas det ordentligt. Maskinpersonalen genomför felsökning och totalgenomgång av såväl generatorer som huvudturbiner, däckspersonalen kommer att skrapa mönja och måla såväl huvuddäck som skrov, intendentur fräschar upp och målar inredning och inventerar porslin mm, Tele går igenom allt från inre system till nav-och spanradar och på land kommer ”äventyrscontainrarna” rensas på allt onödigt. Utbildning i form av livflotte-, brand- och skyddsövning är också inplanerade.

Jag är djupt imponerad och tacksam för alla de som under sin ledighet, lägger ner tid på Spica och bockar och bugar för de hustrur, sambos, flickvänner, barn, barnbarn m.fl. som tillåter oss nördar detta. Utan er skulle vi inte kunna fortsätta med vårt mål att bevara Spica som ett levande museifartyg.

Share this Post: