Från sensommarens provtur till årets sista sjötur

By Henrik Bergman|24 september, 2019|

Sommarmånaderna har, förutom en hel del underhållsarbeten, även inneburit en välförtjänt vila för besättningen. Med fartyget i gott skick i såväl maskin som på däck och skrov, genomfördes en provtur i strålande väder den 17 augusti. Allt fungerade enligt plan utom en trilskande generator. Efter felsökning framkom att det var en sugläcka som orsakade avsläckning. Felet kommer att åtgärdas under nästa års varvsbesök och fram till dess får vi se till att det finns tillräckligt med bränsle i tanken för att undvika generatorstopp.                                                                                     Den 24 augusti genomfördes ,den på grund av haveri, inställda körningen till Sandhamn. I strålande väder tog vi oss via ”Mtb leden”, Jungfru- och Nämdöfjärden till Sandhamn. Väl där visade det sig att den av oss beställda lotskajen inte var klar för att ta emot oss och efter en del manövrerande i hamnen bland fritids- och Waxholmsbåtar, förtöjde vi kustbevakningens kaj, lite kort men helt ok. Våra gäster utspisades på Seglarrestaurangen och vi blev undfägnade ombord varefter vi kastade loss med kurs mot Gålö. Dagen avlöpte enligt plan och både gäster och vi var nöjda.                                   30.e augusti tog vi, Spica och Ystad, emot företaget Selga med sina inbjudna gäster och underleverantörer. Drygt 400 personer. Selga hade förberett detta event några dagar innan och stora tält och maskiner samt grillar mm. fyllde upp planen nedanför fd. Pentagon och bort mot akuten. För oss innebar detta fem körningar per fartyg vilket vi genomförde utan problem. Det var en bra repetition  inför En Dag i Paradiset, som gick av stapels den 7 september och som vanligt i bra väder, även om det såg dystert ut tidig morgon. Enligt uppgift besöktes vi av drygt 600 personer.                          Ingen rast ingen ro för den 12 september var det dags igen. Denna gång en ”Järnholmskörning” för SMC med efterföljande lyxig grillbuffé.  Så var det dags för årets sista sjötur med passagerare – Kalla Kriget – fullbokat. Efter ha mött upp gästerna på flaggplan och hälsat dem välkomna, så guidade vi runt på Gålöbasen. Några hade legat på basen när den var aktiv och kompletterade guidturen med egna historier och upplevelser vilket var kul för oss som guidade. Efter embarkering och säkerhetsgenomgång, kastade vi loss och satte kurs mot Märsgarn, Hårsfjärden, Skramsösund och med alla tre GT uppstartade högsta fart ner mot Danziger gatt för att tillsammans med Ystad och under evolutioner återgå basen. En helt igenom lyckad dag och med nöjda gäster, avslutade denna säsongs sista gång till sjöss.                                                                                                               Jag vill passa på att tacka besättningen som genom sina kunskaper och hårt arbete med många timmar borta från familj och vänner, gjort det möjligt att genomföra årets körningar.

 

Share this Post: