Vinterlov

By Henrik Bergman|30 december, 2019|

Nu ligger hon där så vacker och vilar efter årets expedition. Det har varit en turbulent vår/sommar och höst för såväl besättning som vår 53-åriga skönhet och alla är väl värda den vila som nu ges under jul- och nyårshelger. Många timmar har lagts ner under året på underhåll och reparationer och trots en del mankemang i våras, så har alla planerade körningar genomförts. En visserligen senarelagd till sensommaren, men den genomfördes likväl. Utan den vilja att lösa alla uppkomna problem som genomsyrar besättningen, så hade vi aldrig klarat av våra uppsatta mål. Jag vill också passa på att tacka alla närstående som så välvilligt låter oss få tid att arbeta med Spica så att sjöturer och underhåll kunnat genomföras, i stället för att vara med familj och vänner. Utan er hade det aldrig fungerat. Ta nu vara på ledigheten och kom utvilade med nya krafter i arm och barm, tillbaka till expedition 2020.

Jag önskar er alla en riktigt gott slut och ETT GOTT NYTT Spica år

Henrik

Share this Post: