Arbetsdag nr 1 2020-01-18

By Christian Wollert|21 januari, 2020|

Tvåtusentalets tredje decenniums första verksamhetsår med Spica började med arbetsdag lördag 18 januari. Vintern hitintills liknar mest en normal höst. Några plusgrader, molnigt och ibland regn, blåsigt men snöfritt. Idag var det 4 plusgrader och en SV vind på ca 6-7 m/s.

Arbetsdag 2020-01-18

19 medlemmar samlades ombord för att börja skaka liv i fartyget. Alla utrymmen ombord kontrollerades för att se om något hänt under juluppehållet. Väderleken medger inte möjlighet för vissa underhållsåtgärder, exempelvis målning, så fokus blev mer inriktat mot uppsnyggning, flytt av materiel samt test av vissa system. Båda GT5.orna startades och kördes utan problem under ca 20 minuter. Batterigrupperna kontrollerades och en undersökning av möjligheterna att installera ett nätverk ombord påbörjades. Fortsatt arbete med att få igång Arte 62. En del landjobb hanns också med. Genomgång av manualer etc som är lagrade i C Gålö expedition. Dessa skall lagras på annan plats för att ge utrymme för prylarna som nu finns i den tänkta Telekärran. Ett försök att fälla flaggstången, för att skära i nytt sejnfall, fick avbrytas pga lite för hård och byig vind. En torpedvagn som utnyttjats för att transportera torpeder ut och in i torpedberget drogs loss ifrån den markvegetation den sjunkit ner i. Tanken är att vagnen ska lastas med en torped och placeras i museet i Intensiven.

Rederiet påbörjade även inmönstringsförfarandet av årets besättning med personliga samtal. Dessa kommer fortsätta under vintern och tanken är att efter genomförda utbildningspass så ska den nya besättningen inmönstras.

Share this Post: