Arbetsdag nr 2 lördagen den 1 februari 2020

By Christian Wollert|6 februari, 2020|

Lördagen den 1 februari samlades 18 st i besättningen ombord. Årets andra arbetsdag liknade den förra vad avser vädret. Lätt regn till en början som sedan övergick till uppehåll men molnigt. Svag SV vind och 4-5 plusgrader i luften. Enligt rapport så var januari i år den varmaste sedan mätningarna började med ett snitt på plus 4,7 grader. Efter gemensam samling kl 0900 där vi gick igenom tjänstegrenarnas plan för dagen spreds vi ut i fartyget. Denna gång startades inga GT5.or så de arbeten som kräver fartygsström får vänta till kommande arbetsdagar. Det fanns ändå att göra ombord och iland. Däckgänget togs sig an pjäsen och gav den en ordentlig rengöring såväl på utsidan som invändigt. När vädret sedan tillåter skall den målas. Förtöjningstamparna sågs över och en överflödig tamp på halvdäck lossades och hängdes in i förpiken. Vi har några grövre tampar som skall utnyttjas, så att ordinarie förtöjningsgods kan skyddas under vintern. Vidare genomfördes översyn av rostangrepp och planering för kommande däcksjobb. I maskin påbörjades arbetet med att få igång tvättsystemet för GT1 och fortsatt inventering av maskinuppbörd. Tele jobbade vidare på att få igång Arte 62 och förberedelser för att flytta in teleuppbörden i tillkommande telekärra. Rutinmässigt kontrollerades kölarna så att dessa är torra och rena.

Share this Post: