Utbildningspass 1 torsdag 13 februari

By Christian Wollert|18 februari, 2020|

23 st ur årets besättning ombord Spica samlades kl 1800 i utmärkta lokaler på Hammarby Kanalgata 5, för det första utbildningspasset i rederiets regi. Rederiet har både möjligheten och ansvaret för att besättningen utbildas och säkerhetsmässigt uppfyller kraven enligt Transportstyrelsen föreskrifter. Passet hade fokus på ansvarsförhållandet ombord och för fartyget som helhet samt generella säkerhetsbestämmelser. Allt detta finns beskrivet i rederiets och fartygets säkerhetshandbok, som ombord benämns ”Rederi och fartygsmanual” (RFM). Delar av denna finns även presenterad på Spicas hemsida. Utbildningspasset kommer som tidigare år att följas av ytterligare ett par teoripass och 2-3 praktiska utbildningsdagar ombord. Avslutningsvis diskuterades också den planerade verksamheten för 2020.

Share this Post: