Arbetsdag 3 lördag 15 februari

By Christian Wollert|18 februari, 2020|

Det rutinmässiga underhållsarbetet fortsatte ombord då 20 besättningsmedlemmar samlades ombord för årets tredje arbetsdag. Vintern lyser fortfarande med sin frånvaro även om en frisk sydvästlig vind med regn och visst inslag av snö möte deltagarna. Termometern visade på plusgrader men blåsten gjorde att det kändes riktigt svalt på utombords. Däcksgänget prioriterade därför utbildning i fartygstjänst (utkikstjänst, arbete i förtöjningsstationer och principer för losskastning och förtöjning).

För övriga tjänstegrenar som kunde arbeta inombords fortsatte arbetena enligt de planer som respektive tjänstegren lagt upp. I maskin startades och inspekterades systemen för klargöring för gång, ett i taget, utan problem. Styrsystem och BP-systemet kommer att startas upp och köras instruktionsmässigt för alla intresserade under nästa arbetsdag. Smörjoljefilter för BB vinkelväxel rengjordes. Tryckmätaren visade högt diff.tryck ,vilket inte orsakades av smutsigt filter. Kontrollmätning och dokumentation av startbatteriernas kondition. Körde med fartygsström, start GT5, för Tele arbeten i SLC.  Fortsatt undersökning av det fasta tvättsystemet för GT1. Sortering av reservdelar och materiel i containern iland. Start och kompressortvätt av GT1 görs senare när vattensystemet i kajen är uppstartat och luftintagskapellet är borttaget. Nivån i värmesystemet kontrollerades och fylldes på. Jobbades också med elgonen till SB KaMeWa stigningsindikator som har visat fel under lång tid.

Tele fortsatte arbetet med att få igång Arte 62. Inventering av eventuella manualer iland då några fortfarande saknas. Kontroll av strömförsörjning dels med landström och dels med egen kraft genomfördes. Fortfarande stängs arten av efter en stund. Fortsatta arbeten nästa arbetsdag. Batterier till GT5:orna är testade och funna vid god vigör!

Inom Intendentur genomfördes en hel del arbeten i fartyget.  Rengöring inför målning av tvättrum 1 inkl toa. Dammsugning och skurning av samtliga mässar, hytter, slc, gångar och byssa. Inventering och rensning av sjukvårdsskåp i manskapsmäss. Nästa arbetsdag planeras att slutföra rengöring av toalett och tvättrum 1 inför målning samt påbörja rengöring av tvättrum 2 inkl toa inför målning. Fortsatt dammsugning i samtliga förläggningsutrymmen av fartyget. Inventering och rensning i gryngången mm.

Share this Post: