Utbildningspass 2 torsdag 27 februari

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

Årets andra teoretiska utbildningspass för besättningen fokuserade på Spicas skyddsplan, dvs vad besättningen ska göra göra då olika nödsituationer uppstår ombord. Prioriteringen var denna gång att gå igenom åtgärder vid brand. De 23 ur besättningen som deltog indelades i 4 grupper där respektive grupp fick diskutera tankarna då brand eller rök upptäcktes i olika delar av fartyget. I samband med redovisningarna så diskuterades också vilka behov att utbildningsbehov som fanns för besättningen avseende såväl rutiner, materielkunskap som brandteori. De olika diskussionerna och slutsatserna kommer att under året fortsatt utvecklas genom praktiska moment/övningar i samband med arbetsdagar och gångdagar.

Share this Post: