Arbetsdag 4 lördag 29 februari

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

På denna sista (skottdagen) dag i februari samlades 17 st ur besättningen för gemensamma arbetsinsatser. Slutligen hade vintern kommit och det låg ett vitt täcke på kaj och däck. Några minusgrader i luften och molnigt men ingen ny nederbörd. Fortfarande ingen is i viken. Det har under några veckor varit ett mycket högt vattenstånd (ca + 1 meter mot normalt) så att t a sig ombord utan landgång är ett riskfyllt företag. Med hjälp av ett antal lastpallar på kajen kunde dock landgången tryggt läggas ut och embarkering på ett värdigt sätt genomföras.

Arbetsdag 29 februari

För däcksgänget begränsas möjligheterna att arbeta fortfarande av årstiden så fokus blev nu att hjälpa till i förråd 54 (uppe i backen) med att flytta om bland GT 1.or och annat för att få fram ett elverk, som stod längst in, vilket skulle försäljas. I övrigt planerades för kommande målnings- och underhållsarbeten. Övrig tid ägnades åt utbildning/övning i förtöjningsstationsarbete och kasttågskastning.

Delar av däcksgänget övar

I maskin fortsatte arbetena med att överse KaMeWa systemet och att kontrollera BB batterigrupp som lämnar lite ojämn ström. Dessutom genomfördes förberedelser för bunkring som beräknas ske kommande vecka. Drygt 20 kbm skall bunkras och eftersom det är lite oklart hur statusen är på drivmedlet så flyttades nuvarande bunker så att de bägge yttre tankarna blir tomma och kan utnyttjas för ny bunkers.

Tele-gänget fortsatte sin kamp med att få igång Arte 62 genom att lusläsa gamla ritningar och instruktioner. Under ett kortare pass där fartygsström kunde utnyttjas (maskin startat en GT5) kunde en del mätvärden avläsas vilka skall analyseras vidare. Fortsatt inventering och stuvning av teleuppbörd för att så småningom kunna placera denna på avsedda platser ombord och i ”Tele-kärra” i land. Högtalaren på halvdäck byttes vilket ger en bättre hörbarhet. Återstår att pröva denna i samband med fullkraftprov med huvudmaskineriet igång.

Intendentur fortsatte förberedelserna för att kunna genomföra målning i vaskrum 1.

Share this Post: