Utbildningspass 3 torsdag 5 mars

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

Detta utbildningspass kompletterar de två tidigare och var inriktad på den personliga säkerheten. En djupare diskussion om kraven på Förtrogenhetsutbildning gav vid handen att det finns detaljer som behöver gås igenom med samtliga. Exempel på detta är var larmknappar till fartygslarmet finns och hur man hanterar orderanläggningen (högtalarsystemet) ombord. Ansvar och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord var också ett viktigt inslag där uppföljning och dokumentation av arbetsmiljöåtgärder diskuterades. Beslutades att en arbetsmiljöpärm skall upprättas och placeras i FC-hytt så att alla kan ta del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ett grupparbete med inriktning mot checklistor vid olika nödsituationer genomfördes och presenterades. Fortsatt arbete med checklistor kommer att ske under året. Även en kort presentation av sjukvårdsmöjligheterna ombord och planerad HLR-utbildning hanns med.

Share this Post: