Äntligen till sjöss !

By Olle Jidinger|30 september, 2020|

Så har det som vi väntat på blivit verklighet, att vi kom ut på fjärdarna igen den 26 september efter att ha legat stilla ett år. Vi fick testat de flesta av funktionerna ombord dock ej alla men de testas den 3 oktober då nästa provtur sker med säkerhets övningar som man överbord mm. Trots Covid-19 så har vi fått gjort en hel del ombord och lyckats hålla avstånd där detta är görbart. Nu har Intendenturen startat upp vårt försök att ordna gemensam lunch på arbetsdagar vilket har startat bra och varit mycket uppskattat. Programmet för 2021 snickras det på och då även torrsättning i juni. Vi får nu hoppas att vi kan köra utan att Covid-19 sätter några käppar i propellrarna.

Den 29 september var Lennart T, Thomas R och Olle J i Ärlaförrådet och ställde i ordning vår utrustning för transport vilken planeras till vecka 42 då allt planeras att köras till Gålö (28 pallar och lite andra stora lådor). Avlastning kommer i huvudsak ske vid Intensiven för att efter sortering placeras i förråd 54. Och den vita containern. Utmaningen kommer att vara sorteringen av vad som skall sparas och vad som skrotas. Vad vi kunnat se så finns det en hel del matnyttigt i pallarna men också en hel del som kommer att skrotas. Jag tror det det finns matnyttigt för alla tjänstegrenar att hämta I lådorna.

Äntligen har vi fått mer än styrfart på vårt fartyg !

Till rors Olle Jidinger

Share this Post: