Utbildningspass 1 torsdag 13 februari

By Christian Wollert|18 februari, 2020|

23 st ur årets besättning ombord Spica samlades kl 1800 i utmärkta lokaler på Hammarby Kanalgata 5, för det första utbildningspasset i rederiets regi. Rederiet har både möjligheten och ansvaret för att besättningen utbildas och säkerhetsmässigt uppfyller kraven enligt Transportstyrelsen föreskrifter. Passet hade fokus på ansvarsförhållandet ombord och för fartyget som helhet samt generella säkerhetsbestämmelser. Allt detta finns beskrivet i rederiets och fartygets säkerhetshandbok, som…

Arbetsdag nr 2 lördagen den 1 februari 2020

By Christian Wollert|6 februari, 2020|

Lördagen den 1 februari samlades 18 st i besättningen ombord. Årets andra arbetsdag liknade den förra vad avser vädret. Lätt regn till en början som sedan övergick till uppehåll men molnigt. Svag SV vind och 4-5 plusgrader i luften. Enligt rapport så var januari i år den varmaste sedan mätningarna började med ett snitt på plus 4,7 grader. Efter gemensam samling kl 0900 där vi…

Arbetsdag nr 1 2020-01-18

By Christian Wollert|21 januari, 2020|

Tvåtusentalets tredje decenniums första verksamhetsår med Spica började med arbetsdag lördag 18 januari. Vintern hitintills liknar mest en normal höst. Några plusgrader, molnigt och ibland regn, blåsigt men snöfritt. Idag var det 4 plusgrader och en SV vind på ca 6-7 m/s. 19 medlemmar samlades ombord för att börja skaka liv i fartyget. Alla utrymmen ombord kontrollerades för att se om något hänt under juluppehållet.…

Provtur 14 maj

By Christian Wollert|5 maj, 2019|

Årets första gångdag genomfördes i ett fint, halvklart och ingen nedebörd, men kallt vårväder. Svag vind från NV innebar viss frånlandsvind vid förtöjning. 23 st i besättningen deltog. Verksamheten prioriterades till tjänstegrensvisa kontroller och förberedelser inför sjöturen. De som ingick i skyddet genomförde en brandövning där åtgärderna vid brand i nödzon 2 diskuterades. Erfarenheterna från brandövningen den 18 april utnyttjades som grund. Losskastning efter lunch…

Arbetsdag 19 april

By Christian Wollert|20 april, 2019|

Under dagen genomfördes fokuserat förberedelsearbete inför den kommande provtursdagen. En arbetsmiljörond påbörjades där uppföljning av tidigare protokoll från arbetsmiljöronder granskades samt en rundvandring i fartyget för uppföljning av risker. Denna kommer att kompletteras med en fördjupad riskinventering i fartygets olika områden under året.

Utbildningspass praktik 18 april

By Christian Wollert|19 april, 2019|

De tidigare tre teoretiska utbildningspassen för besättningen kompletterades denna dag med ett praktiskt pass där åtgärder vid brand ombord övades. I år spelades upp att det brann i nödzon 3 (mellersta förliga förläggningsutrymmet). Brandövningen genomfördes tre gånger. De två första med de som ingick i skyddet denna dag där första genomförandet var instruktörsstyrt och det andra med begränsad handledning. Sista genomförandet med samtliga 25 ombord,…

Arbetsdag 7 april

By Christian Wollert|8 april, 2019|

Maskinjobben flöt på  i bra takt. Båda GT 5 provkördes och fartygsnätet kopplades in U.A. Byte av smörjolja på båda GT 5. SB GT 1 färdigmonterades,  provstartades och täthetskontrollerades U.A. Fortsatt arbete med kraftomkopplare till styrmaskin. En brunnen spole”av äldre modell” måste nyanskaffas. Sprickan i MS GT 1 avgasrör blev svetsad och tätad. Utfört av svetsare från uh-företaget DynaMite. Översyn av asbestskador inombords. Vid inkoppling…

Arbetsdag 30 mars

By Christian Wollert|31 mars, 2019|

Under dagen en stor uppslutning av besättningen, 22 st varav 3 i Upplands Väsby där arbetena med torpedtuberna fortsätter. Tubarbetena är ganska omfattande då översyn av dessa inte skett sedan Hedenhös. Rörliga delar har i vissa fall fått sig en ordentlig omgång (slägga och smörjmedel) för att kunna röra sig. I övrigt klargörs tuberna för målning när vädret blir bättre. Ombord har äntligen arbetet på…

Arbetsdag 16 mars

By Christian Wollert|17 mars, 2019|

Väder: Mulet, lätt regn som avtog under förmiddagen. 1 plusgrad. Svag vind från SV. Ingen snö eller is. Deltagare: Totalt 11 st varav 3 i Upplands Väsby. Som tidigare arbetsdagar har arbete skett på två ställen. Dels ombord Spica på Gålö och dels med torpedtuberna i Upplands Väsby. Arbetet med tuberna rullar på enligt plan och förhoppningsvis kan dessa lyftas ombord innan vi går till…

Utbildningspass 7 mars 2019

By Christian Wollert|8 mars, 2019|

Det tredje teoretiska utbildningspasset hade fokus på den personella säkerheten ombord och nödsituationer (ej brand som genomfördes förra utbildningspasset). Denna gång deltog 21 ur besättningen. Först genomfördes ett tjänstegrensvis grupparbete med checklista för tjänstegrenens ansvar och åligganden under en gångdag. Dessa åligganden är en del i att förebygga och minska risken för att en nödsituation skall uppstå. Därefter presenterades principerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord…