Utbildningspass praktik 18 april

By Christian Wollert|19 april, 2019|

De tidigare tre teoretiska utbildningspassen för besättningen kompletterades denna dag med ett praktiskt pass där åtgärder vid brand ombord övades. I år spelades upp att det brann i nödzon 3 (mellersta förliga förläggningsutrymmet). Brandövningen genomfördes tre gånger. De två första med de som ingick i skyddet denna dag där första genomförandet var instruktörsstyrt och det andra med begränsad handledning. Sista genomförandet med samtliga 25 ombord,…

Arbetsdag 7 april

By Christian Wollert|8 april, 2019|

Maskinjobben flöt på  i bra takt. Båda GT 5 provkördes och fartygsnätet kopplades in U.A. Byte av smörjolja på båda GT 5. SB GT 1 färdigmonterades,  provstartades och täthetskontrollerades U.A. Fortsatt arbete med kraftomkopplare till styrmaskin. En brunnen spole”av äldre modell” måste nyanskaffas. Sprickan i MS GT 1 avgasrör blev svetsad och tätad. Utfört av svetsare från uh-företaget DynaMite. Översyn av asbestskador inombords. Vid inkoppling…

Arbetsdag 30 mars

By Christian Wollert|31 mars, 2019|

Under dagen en stor uppslutning av besättningen, 22 st varav 3 i Upplands Väsby där arbetena med torpedtuberna fortsätter. Tubarbetena är ganska omfattande då översyn av dessa inte skett sedan Hedenhös. Rörliga delar har i vissa fall fått sig en ordentlig omgång (slägga och smörjmedel) för att kunna röra sig. I övrigt klargörs tuberna för målning när vädret blir bättre. Ombord har äntligen arbetet på…

Arbetsdag 16 mars

By Christian Wollert|17 mars, 2019|

Väder: Mulet, lätt regn som avtog under förmiddagen. 1 plusgrad. Svag vind från SV. Ingen snö eller is. Deltagare: Totalt 11 st varav 3 i Upplands Väsby. Som tidigare arbetsdagar har arbete skett på två ställen. Dels ombord Spica på Gålö och dels med torpedtuberna i Upplands Väsby. Arbetet med tuberna rullar på enligt plan och förhoppningsvis kan dessa lyftas ombord innan vi går till…

Utbildningspass 7 mars 2019

By Christian Wollert|8 mars, 2019|

Det tredje teoretiska utbildningspasset hade fokus på den personella säkerheten ombord och nödsituationer (ej brand som genomfördes förra utbildningspasset). Denna gång deltog 21 ur besättningen. Först genomfördes ett tjänstegrensvis grupparbete med checklista för tjänstegrenens ansvar och åligganden under en gångdag. Dessa åligganden är en del i att förebygga och minska risken för att en nödsituation skall uppstå. Därefter presenterades principerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord…

Arbetsdag på Gålö 3 mars 2019

By Christian Wollert|4 mars, 2019|

Idag hade vi en riktigt fin vinterarbetsdag. Ett par minusgrader och solen sken från en molnfri himmel. Ingen snö eller is, vilket gynnar vår verksamhet. En SV vind på ca 7 m/s gjorde dock att det var lite bitigt i luften utomhus. 19 st i besättningen hade prioriterat rätt och satsat på arbeten ombord. 4 av dessa jobbade med tuberna. Där går arbetet fram enligt…

Utbildningspass 26 februari 2019

By Christian Wollert|27 februari, 2019|

Det andra teoretiska utbildningspasset genomfördes 26 februari i Stockholm Exergi lokaler, Hammarby Kajgata 5 med 28 deltagare. Inriktningen denna gång var Spica skyddsplan, vilken ingår som kapitel 2 i fartygets säkerhetshandbok (Rederi och Fartyg Manual, RFM). Först presenterades principerna för skyddsorganisationen ombord och de styrdokument som utnyttjas vid nödsituationer (generalfördelning, brand och säkerhetsplan, utrymningsplan, alarmlista och FC stödplaner vid nöd). Efter denna övergripande beskrivning blev…

Arbetsdag 16 februari 2019

By Christian Wollert|17 februari, 2019|

Det kändes nästan som en vårdag när man gled in på Gålöbasen denna morgon. En blå molnfri himmel, snöfritt förutom några kvarvarande drivor, 4 plusgrader i luften (som under dagen steg till +7). Dock blåste en frisk SV vind som bet lite. 19 st i besättningen deltog denna arbetsdag, varav 4 jobbade med tuberna i Upplands Väsby. Problemet med inkopplingen av landström på signalbryggan löstes…

Utbildningsdag 14 februari 2019

By Christian Wollert|15 februari, 2019|

Utbildningen av årets besättning påbörjades traditionsenligt med den första av tre teoripass där grunderna för besättningen presenterades. Enligt Transportstyrelsen skall besättningen ha viss utbildning så att säkerheten för fartyget, besättning, passagerare och yttre miljö säkerställs. Denna gång gick vi igenom ägarförhållandena med ansvarsområden för stiftelsen (som ägare), vänföreningen (som verksamhetsansvarig) samt rederiet (som driftansvarig). Dessutom gick vi igenom delar av den säkerhetshandbok som myndigheterna kräver…

Arbetsdag 2 februari 2019

By Christian Wollert|3 februari, 2019|

När vi kom till Spica den andra arbetsdagen för året så var vädret hyfsat för årstiden. Av gårdagens snöstorm (10-20 cm snö) fanns fortfarande gnistrande bevis kvar. Landskapet låg som inbäddat i ett vitt skum. Vägar och Gålöbas var dock plogade så framkomligheten var bra även om parkeringsplatserna minskat avsevärt. Idag var vädret lugnt, en plusgrad, nästan ingen vind, mulet och ingen nederbörd. Isen låg…