Dags att klargöra inför vintern

By Olle Jidinger|9 november, 2020|

Det är roligt och skönt att se så många glada miner när vi har arbetsdagar när vi gör vårat fartyg klart för vintern. Det är bra att vi alla kan visa respekt för de regler som myndigheterna satt upp så att vi inte sprider Covid 19 inom gruppen. Extra rolig är att träffa glada miner när vi har arbetsdagar och att den gemensamma lunchen uppskattas.…

Utbildningspass 3 torsdag 5 mars

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

Detta utbildningspass kompletterar de två tidigare och var inriktad på den personliga säkerheten. En djupare diskussion om kraven på Förtrogenhetsutbildning gav vid handen att det finns detaljer som behöver gås igenom med samtliga. Exempel på detta är var larmknappar till fartygslarmet finns och hur man hanterar orderanläggningen (högtalarsystemet) ombord. Ansvar och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord var också ett viktigt inslag där uppföljning och…

Arbetsdag 4 lördag 29 februari

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

På denna sista (skottdagen) dag i februari samlades 17 st ur besättningen för gemensamma arbetsinsatser. Slutligen hade vintern kommit och det låg ett vitt täcke på kaj och däck. Några minusgrader i luften och molnigt men ingen ny nederbörd. Fortfarande ingen is i viken. Det har under några veckor varit ett mycket högt vattenstånd (ca + 1 meter mot normalt) så att t a sig…

Utbildningspass 2 torsdag 27 februari

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

Årets andra teoretiska utbildningspass för besättningen fokuserade på Spicas skyddsplan, dvs vad besättningen ska göra göra då olika nödsituationer uppstår ombord. Prioriteringen var denna gång att gå igenom åtgärder vid brand. De 23 ur besättningen som deltog indelades i 4 grupper där respektive grupp fick diskutera tankarna då brand eller rök upptäcktes i olika delar av fartyget. I samband med redovisningarna så diskuterades också vilka…

Arbetsdag 3 lördag 15 februari

By Christian Wollert|18 februari, 2020|

Det rutinmässiga underhållsarbetet fortsatte ombord då 20 besättningsmedlemmar samlades ombord för årets tredje arbetsdag. Vintern lyser fortfarande med sin frånvaro även om en frisk sydvästlig vind med regn och visst inslag av snö möte deltagarna. Termometern visade på plusgrader men blåsten gjorde att det kändes riktigt svalt på utombords. Däcksgänget prioriterade därför utbildning i fartygstjänst (utkikstjänst, arbete i förtöjningsstationer och principer för losskastning och förtöjning).…

Utbildningspass 1 torsdag 13 februari

By Christian Wollert|18 februari, 2020|

23 st ur årets besättning ombord Spica samlades kl 1800 i utmärkta lokaler på Hammarby Kanalgata 5, för det första utbildningspasset i rederiets regi. Rederiet har både möjligheten och ansvaret för att besättningen utbildas och säkerhetsmässigt uppfyller kraven enligt Transportstyrelsen föreskrifter. Passet hade fokus på ansvarsförhållandet ombord och för fartyget som helhet samt generella säkerhetsbestämmelser. Allt detta finns beskrivet i rederiets och fartygets säkerhetshandbok, som…

Arbetsdag nr 2 lördagen den 1 februari 2020

By Christian Wollert|6 februari, 2020|

Lördagen den 1 februari samlades 18 st i besättningen ombord. Årets andra arbetsdag liknade den förra vad avser vädret. Lätt regn till en början som sedan övergick till uppehåll men molnigt. Svag SV vind och 4-5 plusgrader i luften. Enligt rapport så var januari i år den varmaste sedan mätningarna började med ett snitt på plus 4,7 grader. Efter gemensam samling kl 0900 där vi…

Arbetsdag nr 1 2020-01-18

By Christian Wollert|21 januari, 2020|

Tvåtusentalets tredje decenniums första verksamhetsår med Spica började med arbetsdag lördag 18 januari. Vintern hitintills liknar mest en normal höst. Några plusgrader, molnigt och ibland regn, blåsigt men snöfritt. Idag var det 4 plusgrader och en SV vind på ca 6-7 m/s. 19 medlemmar samlades ombord för att börja skaka liv i fartyget. Alla utrymmen ombord kontrollerades för att se om något hänt under juluppehållet.…

Provtur 14 maj

By Christian Wollert|5 maj, 2019|

Årets första gångdag genomfördes i ett fint, halvklart och ingen nedebörd, men kallt vårväder. Svag vind från NV innebar viss frånlandsvind vid förtöjning. 23 st i besättningen deltog. Verksamheten prioriterades till tjänstegrensvisa kontroller och förberedelser inför sjöturen. De som ingick i skyddet genomförde en brandövning där åtgärderna vid brand i nödzon 2 diskuterades. Erfarenheterna från brandövningen den 18 april utnyttjades som grund. Losskastning efter lunch…

Arbetsdag 19 april

By Christian Wollert|20 april, 2019|

Under dagen genomfördes fokuserat förberedelsearbete inför den kommande provtursdagen. En arbetsmiljörond påbörjades där uppföljning av tidigare protokoll från arbetsmiljöronder granskades samt en rundvandring i fartyget för uppföljning av risker. Denna kommer att kompletteras med en fördjupad riskinventering i fartygets olika områden under året.