41.KVDIV BESÖK PÅ GÅLÖ 2016-05-12

By Christian Wollert|13 maj, 2016|

Ett ökat samarbete med den aktiva flottan har länge varit en ambition från Veteranflottiljen. I samband med Spica vänners årsmöte togs frågan upp med divisionsadjutanten på 41.kvdiv som var närvarande. Detta mynnade sedan ut i ett förslag att divisionen skulle ha en skeppsafton på Gålö. Vid lunchtid idag förtöjde korvetten Sundsvall vid den inre piren och drygt hundra av divisionens personal genomförde under eftermiddagen en…

EXTRA ARBETSDAG NR 1 2016-05-06

By Christian Wollert|5 maj, 2016|

Fredagen 6 maj var en extra arbetsdag föranledd av att Spica var i behov av en ordentlig rengöring och målning av såväl överbyggnad som bordläggning. Om man skall fira 50 år under året och visa upp fartyget duger det inte att se ut som man sminkat sig i mörkret. Arne B, Ole, Torgny, Lennart T och Christian var ombord. Brygghuset slipades på förkant, SB bordläggning…

PROVTUR 2016-05-01

By Christian Wollert|2 maj, 2016|

Årets provtur blev kortare än tidigare års främst beroende på den intensiva arbetsverksamheten som genomförts under april månad. Många kände att det fanns behov av att se till andra behov som sommarstugor, tomter och egna båtar. Fokus blev därför på att kontrollera att samtliga tekniska system fungerade under gång. I stort sett gick dagens provtur som beräknat. Allt viktigt fungerade, men det finns en del gammalt…

ARBETSDAG NR 9 2016-04-23

By Christian Wollert|24 april, 2016|

Denna arbetsdag genomfördes i direkt anslutning till 50-årsfirandet så flera i besättningen hade sovit över och några tillkommit. Totalt var det 19 st i besättningen som kastade sig över arbetet ombord. Maskin lyckades få igång BB GT1 efter att ha åtgärdat ett jordfel som hindrade start förra arbetsdagen. Även SB GT5 startade efter att en läckande bränsleinsprutningsenhet bytts och montering skett av uppmätt magnetventil. Dock…

UTBILDNINGSPASS 4 OCH 50-ÅRSKALAS 2016-04-22

By Christian Wollert|23 april, 2016|

Årets första praktiska utbildningsdag genomfördes den 22 april under eftermiddagen och ägnades helt åt praktisk brandsläckning. 15 st i besättningen ställde upp. Ansvarig var som tidigare Blomman som hade stöd av vår insatsledare ombord (fd brandmannen) Arne Blom. Utbildningen som var en fortsättning på de tidigare genomförda teoripassen var indelad i 6 moment enligt följande. Mom 1 Materielkännedom. All materiel i skyddskåpen lades ut på…

ARBETSDAG NR 8 2016-04-16

By Christian Wollert|17 april, 2016|

Under arbetsdagen var vi 13 ur besättningen som deltog. Under helgen mellan arbetsdag 7 och 8 har telegänget (Kjell L, Magnus, Kurre och Kjell H) arbetat intensivt ombord. Sammanställning av deras insats följer här som en tjänstegrensrapport enligt vårt nya system. Sammanställningen gjord av Kjell L. ”Nu har vi jobbat i tre dagar med att få igång generatorn. Det har varit lite jobbigt att få…

ARBETSDAG NR 7 2016-04-02

By Christian Wollert|1 april, 2016|

Vi var 16 st ur besättningen som deltog denna tidiga vårdag. Maskingänget genomförde årsöversyn av styrmaskinsystemet och instruktionsmässig  genomgång med rorgängarna  som provade alla fyra styrsätten utan anmärkning. Byte av bränslefilter i matarledningen till  GT 1 (3 st) och GT 5 (2 st) samt felsökning och åtgärder i BB generators styrsystem. Felet kvarstår dock. Även på SB GT5 som inte startar genomfördes felsökning  och åtgärder.…

ARBETSDAG NR 6 2016-03-19

By Christian Wollert|20 mars, 2016|

Hurra, äntligen fungerar pannan. Förra arbetsdagens insatser verkar har gjort susen. Nu kunde P-O starta pannan redan på fredag kväll så när vi kom så var det redan varmt inombords. Gladde säkert maskingänget som nu fick det lite varmare om fingrarna när man pillrade med filter, bultar och annat i maskin. Den trasiga brytpinnen i kopplingen mellan BB GT 5 och generatorn kunde tvingas ut…

UTBILDNINGSPASS 2 2016-03-17

By Christian Wollert|18 mars, 2016|

Även detta pass genomfördes ombord isbrytaren St Erik. Denna gång var utbildningen inriktad mot de som var nya i besättningen och behandlade Förtrogenhetsutbildning, vilket är ett av de områden som Transportstyrelsen bestämt att vår besättning skall ha. Syftet är att varje besättningsmedlem skall ha förtrogenhet med att utnyttja fartyget och kunna hantera olika nödsituationer som kan uppstå. Som pedagogisk grund utnyttjades rederiets och fartygets säkerhetshandbok…

UTBILDNINGSPASS 1 2016-03-10

By Christian Wollert|11 mars, 2016|

Första planerade utbildningspasset genomfördes ombord isbrytaren St Erik vid Wasamuseet. Det var första gången vi var där i denna form. 17 st i Nyckelbesättningen deltog. Efter en samling kl 1730 presenterade redaren planerad verksamhet för 2016 samt principen för besättningsindelning. Därefter ägnades resten av utbildningen åt teoretisk brandutbildning. ”Blomman” som egentligen sägs heta Kjell Blomkvist gjorde som vanligt ett förnämligt arbete med att engagera deltagarna…