BRANDUTBILDNING PÅ ARLANDA 2016-06-17

By Christian Wollert|18 juni, 2016|

Vår utbildare i brandskydd genomförde en fördjupad brandutbildning för några ur besättningen ute på Arlanda flygplats övningsanläggning. Utbildningen var specialanpassad för Spica och genomfördes på ett gediget och pedagogisk sätt av Blomman. Erfarenheter som gjordes under dagen är hur man på ett effektivt sätt kan ventilera rökfyllda utrymmen så släckningsarbetet kan påbörjas effektivare. Hur man attackerar ett brandhärjat utrymme metodiskt med strålrör. Och till sist hur…

OMBASERING GÅLÖ TILL STOCKHOLM 2016-06-04

By Christian Wollert|5 juni, 2016|

Ombaseringen till Stockholm genomfördes lite senare än tidigare år för att alla underhållsarbeten skulle kunna hinnas med. Även om det var lite blåsigt så var det en fin försommardag som besättning och passagerare fick uppleva. Efter att passagerare och del av besättningen anlänt med chartrad buss så kastade vi loss vid lunch. Efter en god och närande lunch tillagad av vår eminenta kock Ola passerade…

EXTRA ARBETSDAG NR 5 2016-05-31

By Christian Wollert|1 juni, 2016|

5 glada besättningsmän kom ombord denna sista vårdag. När inkopplingen av landström skulle ske så ville inte elektronerna ställa upp. Efter en liten undersökning så framkom att någon hade slagit ifrån en brytare som normalt inte skall slås ifrån. Viktigt att man följer instruktionerna vid nedsläckning respektive uppstart så att alla vet vad som skall göras. Dagen fokuserades mot fortsatta målningsarbeten utombords.

EXTRA ARBETSDAG NR 6 2016-06-02

By Christian Wollert|1 juni, 2016|

Även denna arbetsdag fokuserade mot målningsarbeten utombords. 4 ur besättningen var närvarande. Nu blev huvuddäck i princip färdigmålat. Brygghusets sidor framförallt där tuberna skall stå målades också. BB utsida fick sina sista strykningar så nu ser Spica riktigt fin ut och är klar att visas upp som en fräsch 50-åring. Den planerade ombordtagningen (som skulle ske imorgon) av torpedtuberna innan vi gick in till Stockholm…

ARBETSDAG NR 11 2016-05-28

By Christian Wollert|29 maj, 2016|

I dag hade vi ordinarie arbetsdag, 13 deltagare. Trots lite regnskurar så lyckades vi måla halva BB utsida, huvuddäck från halvdäck till torpeddäck, brygghuset front samt sidor fram till signalkorgarna samt punktvisa insatser. I maskin fortsatte arbetet med att få BB GT5 i trim för ombaseringen till Stockholm. Bränsleläckan kunde efter mycken möda lokaliseras och åtgärdas. Däremot så ville inte problemet med att turbinen stänger…

EXTRA ARBETSDAG NR 4 2016-05-24

By Christian Wollert|25 maj, 2016|

Efter körningen den 21/5 förtöjde Spica på sin ordinarie plats, dvs med SB-sidan mot kaj. Hon hade sedan provturen 1/5 legat förtöjd på andra sidan kajen. Detta för att vi skulle hinna med att måla båda sidorna innan vi kommer till Stockholm. Så denna arbetsdag blev det BB utsida som blev rentvättad. Dessutom fortsatte arbetena på däck och i maskin. Avgasutsläppen inspekterades. Inga skador kunde…

ROTEKÖRNING JÄRNHOLMSSUND 2016-05-21

By Christian Wollert|22 maj, 2016|

Årets första kundkörning skedde tillsammans med Ystad. Denna rotekörning på ca 1 timme gick över Mysingen, ut Järnholmssund, in Långbäling och över Mysingen tillbaka till Gålö. Vädret var normalt; dvs soligt, svag vind, god sikt och smul sjö. Innan losskastning genomförde besättningen som var 19 st en brandövning och en evakueringsövning enligt de krav som Transportstyrelsen ställer på oss. Passagerarna anlände under förmiddagen och fick…

EXTRA ARBETSDAG NR 2 2016-05-17

By Christian Wollert|18 maj, 2016|

Under denna dag fokuserades på att färdigställa målning av SB utsida, huvuddäck samt färdigställa förberedelser att måla däckshuset. Fortsatt lackning av relingslister på signalbryggan.

ARBETSDAG NR 10 2016-05-14

By Christian Wollert|15 maj, 2016|

Under arbetsdagen 14/5 var vi 11 ombord. Fortsatta arbeten med målning av SB utsida, huvuddäck, rostbehandling av däckshus samt slipning och lackning av relingslister. Thomas bytte bränslefilter på BB GT5 och BriSi-filter på MD GT1. Vissa problem att få igång BB GT5. Efter byte av manöverpanel så verkar den fungera igen. I maskin åtgärdades även smörjoljeläckaget på vinkelväxel till BB GT1 samt justerades magnetventilen till…