ARBETSDAG NR 13 2016-10-01

By Christian Wollert|1 oktober, 2016|

12 st ur besättningen samlades för ordinarie arbetsdag. Tele jobbade med att undersöka varför vår orderanläggning (Ora) hörs så dåligt. Efter kontroll av förstärkarna så fanns den förliga vara OK men den aktra var alldeles för svag. Fortsatta arbeten med Oran kommande arbetsdagar. NUC-lanternsystemet översågs också.  I våra landcontainrar så har det skett ett ordentligt stuvningsarbete under året så även denna dag. Nu är det…

KRANSNEDLÄGGNING OCH KUNDKÖRNING KALLA KRIGET 2016-09-17

By Christian Wollert|17 september, 2016|

Lördagen den 17 september genomförde Spica tillsammans med Ystad temakundkörningen ”Kalla kriget” för andra året i rad. Fokus var att beskriva den epok som benämndes Kalla kriget samt den roll som fartyget hade under densamma. 18 st i besättningen samlades på morgonen och efter en genomgång om dagens verksamhet samt en brandövning gjordes förberedelser för gång. Innan kundkörningen som skedde på eftermiddagen, genomförde Spica och…

EN DAG I PARADISET 2016-09-10

By Christian Wollert|10 september, 2016|

Den traditionsmässiga dagen i paradiset (EDIP) genomfördes i år som sig bör i vackert sensommarväder den 10 september (andra lördagen i september). I år var det bara Spica, Ystad, T 56, M 20 och Nordanö som kunde genomföra körningar med gäster. För andra året i följd så var evenemanget öppet för allmänheten. Det kom också många besökare, drygt 600, trots att det samtidigt genomfördes Marinens…

ARBETSDAG NR 12 2016-09-03

By Christian Wollert|3 september, 2016|

Maskin jobbade med att få igång SB GT 5. Bytt magnetventil och svarta lådan i startpanelen till SB GT5 som dock fortfarande vägrade att starta. Tele lagade headset i MC samt till Skyddstjänstledaren. Bytt batteri i magnetkompassen (belysning) samt gjort ren densamma. Rengöring på bryggan. Kontrollerat vatten bunker.

MÅLGÅNG 1 FÖR MARINEN 2016-08-30

By Christian Wollert|1 september, 2016|

Tisdagen den 30 augusti 2016 genomförde T121 Spica en samövning med Försvarsmakten/Amfibieregementet. Vi ingick tillsammans med Ystad som B-sida (motståndarsida) under amfibiebataljonens slutövning inom befattningsutbildningen av sin sjömålsbekämpningskomponent (Robot 17). Spica kom att, tillsammans med Ystad, vara målfartyg för amfibiebataljonens robotgrupper. Detta var första gången vi samövade med marinen och kunde ge direkt stöd i samband med deras förbandsproduktion, vilket är en intressant och positiv…

KUNDKÖRNING STOCKHOLM TILL VAXHOLM 2016-08-25

By Christian Wollert|26 augusti, 2016|

Knappt hade vi förtöjt på Gålö förrän det var dags att gå upp till Stockholm igen tillsammans med Ystad och T56 för en kundkörning. Det var det kinesiska mobilföretaget Huawei som skulle ha ett evenemang med sitt europakontor inför lanseringen av sin nya mobiltelefon i Sverige. Totalt rörde det sig om ca 300 personer (varav ca 100 som skulle åka med Veteranflottiljens enheter) som skulle…

STILLALIGGANDE VID VASAMUSEET 2016-06-04 — 08-21

By Christian Wollert|22 augusti, 2016|

Med undantag för besöket i Västerås 7-10 juli har Spica varit stillaliggande under sommaren, förtöjd utanför Wasamuset. Under perioden har fartyget varit öppet för besökare under lördagar och söndagar. Vid 21 tillfällen har Spica varit öppen för allmänheten. Som exempel på hur en sådan dag kan se ut bifogas en rapport från ett av tillfällena. ”I dag hade vi en omväxlande visningsdag. Började med intensiv…

OMBASERING STOCKHOLM TILL GÅLÖ 2016-08-21

By Christian Wollert|22 augusti, 2016|

Mitt under den avslutande dagen för ”Örlogsdagarna” kastade Spica och Ystad loss för att gå tillbaka till Gålö. Kundkörningen genomfördes delvis i tät dimma vilket gav en nyttig övning för manöverpersonalen. 20 st i besättningen och 37 passagerare var dock ändå nöjda med resan. För en av passagerarna var resan speciell då han hade fått ett presentkort som gav honom möjligheten att vara ”Styrman för…

LÅNGRESA TILL VÄSTERÅS 2016-07-07 — 10

By Christian Wollert|11 juli, 2016|

För första gången genomförde nu Spica i nuvarande skepnad en längre resa. Denna gick till Västerås där vi tillsammans med Ystad och T56 genomförde ett besök i Veteranflottiljens namn i samband med den stora bilshowen ”Power Big Meet”. Torsdagen 7/7 kastade vi loss från Wasamuseet och gick via Hammarbyslussen in i Mälaren och vidare i den norra farleden till Västerås där vi förtöjde efter ca…

BRANDUTBILDNING PÅ ARLANDA 2016-06-17

By Christian Wollert|18 juni, 2016|

Vår utbildare i brandskydd genomförde en fördjupad brandutbildning för några ur besättningen ute på Arlanda flygplats övningsanläggning. Utbildningen var specialanpassad för Spica och genomfördes på ett gediget och pedagogisk sätt av Blomman. Erfarenheter som gjordes under dagen är hur man på ett effektivt sätt kan ventilera rökfyllda utrymmen så släckningsarbetet kan påbörjas effektivare. Hur man attackerar ett brandhärjat utrymme metodiskt med strålrör. Och till sist hur…