Vad händer nu ?

By Olle Jidinger|25 juni, 2020|

Hej Alla, Vänföreningen hade styrelsemöte den 16:e Juni där det beslutats att samtliga körningar i år ställs in med respekt för gällande restriktioner och våra medlemmars välbefinnande.Varvsbesöket senareläggs också till 2021. Verksamheten under resten av året kommer att fokuseras mot underhållsarbete inklusive några större teknikprojekt samt viss utbildning. Underhållsinsatserna kommer tills vidare att ske genom tjänstegrenarnas försorg. Rederiet kommer att ta fram en övergripande arbetsplan…

”Gröntjänst i Ärla”

By Olle Jidinger|19 maj, 2020|

Igår var vi från Spica, Ystad och T56 ute p[ gröntjänst i vårt förråd i Ärla och inventerade bland de 56 pallar som finns där. Det vart ett styvt jobb att kolla igenom vad som är användbart och de saker som vi borde ta hand om. Vi skall försöka att ta det hem till Gålö i närtid och där sortera ut det som vi inte…

Våren är kommen men vad gör vi ?

By Olle Jidinger|28 april, 2020|

Tiden är nu inne att utföra de arbeten som skall ske innan våra provturer, men det ser inte ut som det brukar och vi har tvingats att ta hänsyn till Covid-19. Detta har som vi lärt oss att säkerhet mao hålla avstånd är en av nycklarna till att begränsa denna pandemi. Men en delinsatser har gjorts och vårt maskineri GT1 och GT5 verkar vara med…

Aktuellt läge 2020-03-31

By Olle Jidinger|31 mars, 2020|

Vi fick en bra start på årets planerade insatser med arbetsdagar och utbildningsinsatser. Men efter den 11 mars så har inte mycket blivit vad vi tänkt oss, då Covid-19 tog över och vände upp och ner på vår värld. Arbetsdagar har nu ställts in och skjutits på framtiden till vi ser att riskerna för oss har klarlagts. Vi följer det Mail som Christian Wollert skickade…

Vinterlov

By Henrik Bergman|30 december, 2019|

Nu ligger hon där så vacker och vilar efter årets expedition. Det har varit en turbulent vår/sommar och höst för såväl besättning som vår 53-åriga skönhet och alla är väl värda den vila som nu ges under jul- och nyårshelger. Många timmar har lagts ner under året på underhåll och reparationer och trots en del mankemang i våras, så har alla planerade körningar genomförts. En…

Från sensommarens provtur till årets sista sjötur

By Henrik Bergman|24 september, 2019|

Sommarmånaderna har, förutom en hel del underhållsarbeten, även inneburit en välförtjänt vila för besättningen. Med fartyget i gott skick i såväl maskin som på däck och skrov, genomfördes en provtur i strålande väder den 17 augusti. Allt fungerade enligt plan utom en trilskande generator. Efter felsökning framkom att det var en sugläcka som orsakade avsläckning. Felet kommer att åtgärdas under nästa års varvsbesök och fram…

”Sommarlov”

By Henrik Bergman|23 juni, 2019|

Våren har bjudit på omväxlande vin och vatten. Provturen gick bra, transportstyrelsens inspektion utan problem, förutom en avsläckning på generatorerna. Med en kunnig och van maskinbesättning, så klarades det snabbt ut. Så var det dags för första kundkörningen i rote med Ystad. Efter losskastning i strålande väder och intaget utgångsläge, gavs order om utlöpande Järnholmssund för insättande av torpedanfall mot fingerad fi. Framåt högsta på…

Alla tuber klara

By Henrik Bergman|7 april, 2019|

Lördagen den 6 april,  var det ett gäng glada tubarbetare som under eftermiddagen och efter väl genomfört arbete åkte hemåt. Nu efter nästan fyra månader och drygt 450 mantimmar är alla tuberna klara för transport och återbestyckning ombord Spica. Utan Geirs´s företag Pod Cat och Berner hade det aldrig fungerat, så en stort tack till dem. Nu planerar vi lastbilstransport mot Gålö samt lyft med…

Arbetsdag 30 mars

By Henrik Bergman|31 mars, 2019|

Nu börjar Spica riktigt vakna ur sin vinterdvala. Det arbetas intensivt ombord för att få henne i ”stridbart” skick inför årets alla provturer, besiktningar och kundkörningar. Enligt rapport från de som var ombord så läggs stor energi ner på radar, inre system, tätning av vattenrör, inventering, smörjning av vred och dörrar, samt självklart maskinarbeten. Så fort vädret stabiliserat sig så kommer målning av däck att…

Årsmöte 6 mars

By Henrik Bergman|14 mars, 2019|

Föreningen T121 Spica årsmöte genomfördes i år för första gången på Drottning Victorias Örlogshem och i dess ypperliga konferenslokal på fem trappor. Knappt 30 medlemmar samlades i god tid före mötet för att med något drickbart i hand och ivrigt samspråkande invänta mötets öppnande. Till mötesordförande valdes, liksom under de senaste årens årsmöten, Örjan Sterner som på ett vant och smidigt sätt genomförde årsmötet. Två…