Vinterlov

By Henrik Bergman|30 december, 2019|

Nu ligger hon där så vacker och vilar efter årets expedition. Det har varit en turbulent vår/sommar och höst för såväl besättning som vår 53-åriga skönhet och alla är väl värda den vila som nu ges under jul- och nyårshelger. Många timmar har lagts ner under året på underhåll och reparationer och trots en del mankemang i våras, så har alla planerade körningar genomförts. En…

Från sensommarens provtur till årets sista sjötur

By Henrik Bergman|24 september, 2019|

Sommarmånaderna har, förutom en hel del underhållsarbeten, även inneburit en välförtjänt vila för besättningen. Med fartyget i gott skick i såväl maskin som på däck och skrov, genomfördes en provtur i strålande väder den 17 augusti. Allt fungerade enligt plan utom en trilskande generator. Efter felsökning framkom att det var en sugläcka som orsakade avsläckning. Felet kommer att åtgärdas under nästa års varvsbesök och fram…

”Sommarlov”

By Henrik Bergman|23 juni, 2019|

Våren har bjudit på omväxlande vin och vatten. Provturen gick bra, transportstyrelsens inspektion utan problem, förutom en avsläckning på generatorerna. Med en kunnig och van maskinbesättning, så klarades det snabbt ut. Så var det dags för första kundkörningen i rote med Ystad. Efter losskastning i strålande väder och intaget utgångsläge, gavs order om utlöpande Järnholmssund för insättande av torpedanfall mot fingerad fi. Framåt högsta på…

Alla tuber klara

By Henrik Bergman|7 april, 2019|

Lördagen den 6 april,  var det ett gäng glada tubarbetare som under eftermiddagen och efter väl genomfört arbete åkte hemåt. Nu efter nästan fyra månader och drygt 450 mantimmar är alla tuberna klara för transport och återbestyckning ombord Spica. Utan Geirs´s företag Pod Cat och Berner hade det aldrig fungerat, så en stort tack till dem. Nu planerar vi lastbilstransport mot Gålö samt lyft med…

Arbetsdag 30 mars

By Henrik Bergman|31 mars, 2019|

Nu börjar Spica riktigt vakna ur sin vinterdvala. Det arbetas intensivt ombord för att få henne i ”stridbart” skick inför årets alla provturer, besiktningar och kundkörningar. Enligt rapport från de som var ombord så läggs stor energi ner på radar, inre system, tätning av vattenrör, inventering, smörjning av vred och dörrar, samt självklart maskinarbeten. Så fort vädret stabiliserat sig så kommer målning av däck att…

Årsmöte 6 mars

By Henrik Bergman|14 mars, 2019|

Föreningen T121 Spica årsmöte genomfördes i år för första gången på Drottning Victorias Örlogshem och i dess ypperliga konferenslokal på fem trappor. Knappt 30 medlemmar samlades i god tid före mötet för att med något drickbart i hand och ivrigt samspråkande invänta mötets öppnande. Till mötesordförande valdes, liksom under de senaste årens årsmöten, Örjan Sterner som på ett vant och smidigt sätt genomförde årsmötet. Två…

Ännu en arbetsdag

By Henrik Bergman|3 mars, 2019|

Enligt rapporter från Gålö såväl muntligt som via Facebook så var det fullt med arbetande själar under lördagen. Efter vinterdvalan så finns det massor att ta tag i såväl på landbacken som ombord. För Spicas del så har jag förstått att verksamheten till största del bedrevs inombords – trots det vackra vädret – där man koncentrerade sig på de för säker fart viktiga systemen, som…

Årets första arbetsdag

By Henrik Bergman|24 januari, 2019|

Så var det då dags att efter jul och nyårshelger ta tag i arbeten ombord Spica. Under vår frånvaro har hon självklart inte legat helt obevakad, utan några av oss har sett till att även hon fått en varm och ombonad ledighet. Tack vare att pannan har varit på, så kunde att glatt gäng på 18 man lördagen den 19 januari samlas ombord och planera…

Tack för i år

By Henrik Bergman|26 december, 2018|

Nu så här de sista dagarna på 2018 funderar man lite på hur året med Spica har varit. Ömsom vin ömsom vatten skulle kunna beskriva det som hänt. Vinet består av alla de körningar vi genomfört och de positiva kommentarer vi erhållit från våra passagerare, samt det enormt fina väder som sommaren bjudit på. Vattnet skulle kunna sammanfattas i de problem vi haft med våra…

Årets sista sjödag

By Henrik Bergman|5 oktober, 2018|

Ännu en dag till sjöss till ända. Lördagens 29 september tur, i rote med R142 Ystad, gick över Hårsfjärden, Märsgarnsviken, Mysingen, Järnholmssund, Gåsstensfjärden och in mot Gålö via Långbälingssund. Ystad hade lockat över 70 gäster så Spica behövdes för att alla skulle få plats. Visst blåste det lite grand men någon sjöhävning kunde inte förnimmas. Åtminstone inte av besättningsmedlemmarna. Dock lyckades en av passagerarna placera…